Volg ons via Pinterest Volg ons via youtube Volg ons via Google+ SRC-Blog Website Aanmelden nieuwsbrief
Nieuws
Drukte op Amsterdam Airport Schiphol
Vanwege extra drukte op Schiphol verwachten we de komende weken langere wachttijden! Kom op tijd! Meer info
Treinverkeer rond Schiphol
Werkzaamheden in het weekend van 22 en 23 juli  Meer info

Disclaimer en Privacy

Vanzelfsprekend besteedt SRC Reizen veel zorg aan de informatie op deze website en proberen wij deze zo up-to-date mogelijk te houden. Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van eventuele typefouten. Vlucht- en reisinformatie zijn onder voorbehoud van eventuele tussentijdse wijzigingen; deze gegevens kunnen zonder waarschuwing worden aangepast. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. SRC Reizen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of de hierin vermelde gegevens. Tevens kunnen wij niet garanderen dat de site foutloos, virusloos en ononderbroken functioneert.

Op deze website vindt u verwijzingen en links naar andere websites of bronnen. Deze zijn slechts ter informatie van de gebruiker van de site opgenomen. SRC Reizen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of de gevolgen van het gebruik daarvan.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Reproductie van de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik is alleen toegestaan met uitdrukkelijke vermelding van SRC. Het reproduceren of anderszins gebruiken van (delen van) deze website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRC Reizen verboden. De verschillende logo's en namen op deze website zijn over het algemeen geregistreerde en beschermde handelsmerken.

Privacy Policy

SRC Reizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens aan SRC Reizen verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze
verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nummer: m1618589. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van uw boeking, heet aanvragen van een brochure of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. Tijdens het boekingsproces wordt u ook gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die SRC Reizen verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP onder nummer: m1618589. Via www.cbpweb.nl heeft u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.
Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u dit doen door dit formulier in te vullen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten via het formulier op de pagina contact

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 12 december 2016