050 - 3 123 123
De beste reisleiders laten u méér zien
De mooiste reisprogramma's
Veel tevreden reizigers
Al 40 jaar betrouwbaar
Algemene voorwaarden+
Aanvullend op de ANVR-reizigersvoorwaarden hanteert SRC Reizen de volgende voorwaarden voor boekingen, annuleringen en betalingen. Deze aanvullende voorwaarden zijn door SRC Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de ANVR-Reizigersvoorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken. In de aanvullende SRC-voorwaarden wordt ook duidelijk vermeld als deze afwijken van de ANVR-reizigersvoorwaarden. De SRC-voorwaarden gaan in dat geval boven de ANVR-reizigersvoorwaarden. U vindt deze voorwaarden op de pagina prijsinformatie | reserveren of download de volledige SRC-voorwaarden in PDF.

ANVR+
SRC Reizen (KvK 58888705) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden zijn ook opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. Tijdens het online boekingsproces moet u aanvinken dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.

Klik hier voor het downloaden van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Klik hier het downloaden van de aanvullende SRC-voorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden+
SRC Reizen B.V. (KvK nr. 58888705) is aangesloten bij SGR en SGRZ. U kunt dit controleren op de website van het SGR, de website van het SGRZ en via het SGR-certificaat. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de (zakelijke) consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor deze SGR-garantie betaalt u sinds 1 februari 2021 een consumentenbijdrage van € 5,- per persoon per boeking.
Calamiteitenfonds en Geschillencommissie reizen+
Ook verplicht de ANVR dat de reisorganisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie waar u terecht kunt als u een conflict heeft met een reisorganisatie. Tevens is SRC Reizen B.V. (KvK nr. 58888705) aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Moet u uw reis onderbreken door een natuurramp of politieke onrust? Dan komt het Calamiteitenfonds u financieel tegemoet. Onze reizen vallen onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat:

• u (een deel van) uw reissom terugkrijgt als we de reis door een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
• u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt als we door een calamiteit de reis moeten aanpassen of als we u vervroegd moeten repatriëren. De Calamiteitencommissie bepaalt of een situatie wordt gezien als een calamiteit. U betaalt € 2,50 (per groepje van maximaal 9 personen dat tegelijkertijd boekt) voor het Calamiteitenfonds. De volledige garantieregeling vindt u op de site van het Calamiteitenfonds.