050 - 3 123 123
De beste reisleiders laten u méér zien
De mooiste reisprogramma's
Veel tevreden reizigers
Al 40 jaar betrouwbaar
Actuele prijsinformatie+
De vanafprijzen in onze brochures, advertenties en andere publicaties zijn gebaseerd op de gegevens die op het moment van publicatie bekend waren. De actuele prijzen van al onze reizen staan bij uitgebreide reisbeschrijvingen op deze website. In alle gevallen vormt het reisaanbod op onze website de basis voor de reisovereenkomst die u met SRC Reizen aangaat.
Verplichte kosten inbegrepen+
De vanafprijs is inclusief de verplichte bijdrage voor de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (€ 2,50 per boeking van maximaal 9 personen), de verplichte bijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden (€ 5,- per persoon per boeking) en de reserveringskosten à € 25,- per boeking.
Belastingen en heffingen+
De vanafprijs is de prijs inclusief belastingen en heffingen. De luchthavenbelastingen en heffingen zijn alle opgelegde lasten door onder andere de overheid en de luchtvaartmaatschappij bij een vliegreis. Hieronder vallen ook de veiligheidstoeslagen, Passenger Service Charges, brandstofheffingen en milieuheffingen. Dit kunnen flinke bedragen zijn. Het totaal van de verschuldigde heffingen verschilt per reis en kan in de loop van het seizoen veranderen. Dit betekent dat de reissom tijdens het jaar kan wijzigen. Lees meer hierover in artikel 5.4 van de ANVR-reizigersvoorwaarden.
Inclusief en exclusief+
Bij de reisbeschrijvingen op onze website vindt u onder de kopjes ‘inclusief’ en ‘exclusief’ welke kosten wel en niet inbegrepen zijn bij de reissom. Per reis kan dit verschillen, bijvoorbeeld voor eventuele gidsen of de kosten voor ruimbagage in het vliegtuig. Voor zover bekend geven we een indicatie van de bedragen. Met het overzicht kunt u voor uzelf een inschatting maken of er nog bijkomende kosten zijn.
Entreegelden+
Het verschilt per reis of de entreegelden inbegrepen of niet inbegrepen zijn. Per reis staat duidelijk aangegeven of de entreegelden inbegrepen zijn of niet. Zijn de entreegelden niet inbegrepen dan vindt u bij de reis onder het kopje 'exclusief' het bedrag waar u rekening mee moet houden. Het genoemde bedrag is een richtprijs. Wij proberen de informatie actueel te houden, maar het kan voorkomen dat een sterk wisselende wisselkoers of andere omstandigheden toe afwijkingen hiervan leiden.
Maaltijden+
Per reis ziet u op de website ook welke maaltijden inclusief zijn. Of een diner wel of niet inbegrepen is in de reissom, hangt af van veel factoren. Bij het samenstellen van de reis worden deze factoren allemaal afgewogen. Zo kiezen we er meestal voor om aan het einde van een lange reisdag het diner inclusief aan te bieden. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er in de buurt van uw hotel verschillende restaurants te vinden zijn, geven we u liever de vrijheid te geven zelf een keuze te maken.
Toeslag bij verblijf in een 1-persoonskamer+
De vanafprijs is de reissom per persoon voor een 2-persoonskamer die door twee personen wordt gebruikt. Er worden vaak extra kosten in rekening gebracht wanneer u verblijft in een 1-persoonskamer. De reissom bij verblijf in een 1-persoonskamer vindt u terug bij de uitgebreide reisbeschrijving op het tabblad ‘data en prijzen’. Het betalen van een 1-persoonskamertoeslag geeft geen recht op het alleengebruik van een 2-persoonskamer. Bij een aantal reizen verblijft u als alleenreizende wel in een 2-persoonskamer voor alleengebruik, dit staat dan op de website vermeld bij ‘data en prijzen', onder het kopje 'inclusief'.
2-persoonskamer extra bed+
Wanneer u tijdens de reis met drie personen op één kamer wilt verblijven, is dit op de meeste reizen mogelijk. Wij hebben deze kamers echter meestal niet op voorraad, maar kunnen deze wel bij onze partners aanvragen. Meestal gaat het niet om volwaardige 3-persoonskamers maar om 2-persoonskamers met een extra bed.
Kosteloos omboeken tot 60 dagen voor vertrek+
Wanneer u een groepsreis van SRC boekt, kunt u tot 60 dagen voor het vertrek van uw vakantie kosteloos omboeken naar een andere datum en zelfs naar een andere reis. Na die periode of wanneer u een individuele reis heeft geboekt staat een omboeking gelijk aan een annulering. Verschillen in reissom zullen wel met u verrekend worden.

Let op: in uitzonderlijke gevallen kunnen individuele afwijkende boekingswensen er toe leiden dat dit omboekingsrecht komt te vervallen. Als dit het geval is, wordt dit vóór afsluiting van de boeking duidelijk met u gecommuniceerd. Incidenteel kan ook een reisserie hiervan uitgesloten worden. In dat geval staat het bij de reis vermeld.
Korting reis zonder vluchten+
U kunt de meeste van onze vliegreizen boeken zonder de bijbehorende heen- en/of terugvlucht. Wij brengen hiervoor een bedrag in mindering op uw reservering. U kunt dit ‘landarrangement’ alleen telefonisch boeken. Als u de reis zonder vlucht(en) boekt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de transfer van en naar de luchthaven en de aansluiting bij de groep. Vraag bij uw telefonische boeking naar de consequenties die dit voor u heeft.
Preferenties en essenties+
Bij uw boeking kunt u ons vragen rekening te houden met een bepaalde wens, zoals aparte bedden. Dit heet een ‘preferentie’. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met deze wens, maar kunnen niet garanderen dat dat altijd gebeurt. U kunt dus geen rechten ontlenen aan een preferentie. Wilt u zeker weten dat er rekening met uw situatie wordt gehouden? Geef dan een ‘essentie’ door. Een essentie wordt door ons schriftelijk bevestigd. Per essentie brengen we € 27,- in rekening. Een hotelier of een andere dienstverlener kan u extra kosten in rekening brengen voor een essentie. Deze kosten worden alleen na overleg met u doorberekend. De mogelijkheid om preferenties en essenties door te geven, verschilt per reis. Bij sommige reizen zijn de mogelijkheden beperkt. Daarnaast gelden preferenties niet voor overnachtingshotels (hotels waar u ’s avond laat aankomt en maar een nacht en ochtend blijft). Het is verder niet mogelijk om een essentie voor vluchten aan te vragen. We nemen ook geen preferenties aan voor medisch noodzakelijke diëten. Hiervoor kunt u alleen een essentie aanvragen. Voor plaatsen in de bus kunnen geen essenties en preferenties aangevraagd worden. U kunt alleen telefonisch essenties en preferenties doorgeven. Als u online boekt, kunt u achteraf telefonisch contact opnemen om uw wensen door te geven.
Boeking op aanvraag+
Het kan gebeuren dat een reis(onderdeel) niet meer boekbaar is doordat de voorraad die we hebben ingekocht is volgeboekt of onze optie daarop bij de leverancier is verlopen. Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat we niet het volledige aantal vliegtuigstoelen of hotelkamers van te voren kunnen vastleggen. De luchtvaartmaatschappijen en de hotels houden een groot deel van de voorraad liever in eigen beheer. Wanneer wij op een gegeven moment door onze voorraad heen zijn, maar de maximale groepsgrootte is nog niet bereikt, proberen wij op dat moment nog de extra vliegtuigstoelen of hotelkamers in te kopen. Het hangt van de voorraad van de leverancier af of het nog mogelijk is en of het voor dezelfde prijs kan. Het kan ook zijn dat u aanvullende wensen heeft die niet standaard in ons pakket zitten. In die gevallen moeten we een dienstverlener, bijvoorbeeld een vliegtuigmaatschappij, om een akkoord vragen voor deze reservering. Dat heet een ‘boeking op aanvraag’. Het is mogelijk dat een leverancier een toeslag berekent, bijvoorbeeld bij een vlucht. In dat geval overleggen we eerst met u. Zodra de leverancier een akkoord geeft, zetten we de boeking op aanvraag om in een definitieve boeking. Een boeking op aanvraag is niet vrijblijvend: u kunt deze boeking niet kosteloos annuleren. Tevens vervalt bij een boeking op aanvraag het herroepingsrecht (ANVR-Reisvoorwaarden artikel 1.3). We informeren u zo snel mogelijk of we de reis kunnen bevestigen of niet. Als we uw aanvraag niet kunnen bevestigen, dan zijn daar voor u geen kosten aan verbonden.
Persoonlijke gegevens+
Bij het boeken van uw reis moet u alle persoonlijke gegevens van uzelf en uw medereiziger(s) doorgeven die voor de uitvoering van belang kunnen zijn (artikel 3 ANVR-Reisvoorwaarden). De naam op het ticket, bijvoorbeeld, moet gelijk zijn aan de naam op het paspoort. Controleer daarom uw bevestiging goed en laat het ons direct weten als de naam onjuist is. Gehuwden met een Nederlands paspoort moeten hun geboortenaam opgeven. Daarnaast moet u kenmerken opgeven die invloed kunnen hebben op de uitvoering van de reis, zoals een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Goede geestelijke en lichamelijk conditie+
Voor deelname aan onze reizen is het noodzakelijk dat u over een goede geestelijke en lichamelijke conditie beschikt en dat u zelfstandig kunt reizen dan wel een begeleider meeneemt. Mensen die twijfelen of zij over voldoende conditie beschikken om deel te kunnen nemen aan een bepaalde reis raden wij aan om daarover telefonisch contact met ons op te nemen. Een persoonlijk beperking behoeft geen bezwaar te zijn om deel te nemen aan onze reizen, mits u samen met iemand reist die de noodzakelijke extra zorg op zich kan nemen. Onze reisleiders staan u met advies ter zijde, maar hebben in het algemeen geen tijd om individuele gasten persoonlijke zorg te verlenen. Hoewel uiteraard ieder individu telt, heeft het groepsbelang hoge prioriteit op onze groepsreizen. Als tijdens de reis blijkt dat de lichamelijke en/of verstandelijke beperking van een reiziger een goede uitvoering van de reis voor het reisgezelschap of de medewerkers van SRC onevenredig bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan behouden we ons het recht voor deze reiziger van (verdere) deelname uit te sluiten. Meer hierover leest u in artikel 3 en 11 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Wij raden u aan om voor u boekt onze algemene voorwaarden goed te lezen.
Annuleren+
Als u een reis boekt, is deze boeking definitief. Dat geldt ook voor een boeking op aanvraag. Als u uw reis annuleert, bent u een schadevergoeding aan SRC Reizen verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt als volgt bepaald. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de hoofdboeker, zijn voor iedere reiziger in de overeenkomst, naast eventueel verschuldigde verzekeringspremies, de volgende bedragen verschuldigd. Deze percentages wijken af van hetgeen in artikel 9.2 van de ANVR-reizigersvoorwaarden staat:

• Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling;
• Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 42e dag voor vertrek: 35% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom.
Indien door een (deel)annulering extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld door het alsnog moeten doorberekenen van een 1-persoonskamertoeslag, dan worden deze kosten met u verrekend.

Annuleren kan alleen door de hoofdboeker en alleen tijdens kantooruren. Deze wijken af van de uren genoemd in de ANVR-reizigersvoorwaarden artikel 1.4 en zijn: van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. Neem hiervoor contact op met afdeling Informatie en Reserveringen op het telefoonnummer 050 - 3 123 123. Annuleringen op niet-werkdagen of op werkdagen maar buiten kantooruren, worden geacht op het openingsuur van de eerstvolgende werkdag binnengekomen te zijn. Een goede annuleringsverzekering dekt in veel gevallen de kosten van annuleren. U kunt zo’n verzekering bij SRC Reizen afsluiten. SRC werkt samen met Allianz Group. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Informatie & Reserveringen of kijk onder 'verzekeringen'.

Let op:
Indien bij een individuele reis of een reis op maat een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de hoofdboeker, zijn voor iedere reiziger in de overeenkomst, naast eventueel verschuldigde verzekeringspremies, 100% kosten voor het vliegticket, het treinticket, het bootticket en/of excursie/entreetickets verschuldigd. Voor het restant van de reissom geldt bovenstaande tabel, tenzij anders vermeld.
Ook bij een culturele groepsreis kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit is het geval indien u een afwijkende heen en/of terugreis heeft omdat u uw SRC-groepsreis heeft verlengd, of indien u een vliegticket geboekt heeft in een hogere comfort klasse (bv. comfort of business class). In dat geval zijn bij annulering 100% kosten voor het vliegticket verschuldigd. Voor het restant van de reissom geldt bovenstaande tabel, tenzij anders vermeld. Dit wordt ook voor afsluiting van de boeking duidelijk met u gecommuniceerd en staat ook op uw bevestiging en (indien van toepassing) in uw offerte vermeld.
In-de-plaatsstelling+
Als u zelf niet meer op reis kunt of wilt gaan, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, iemand anders in uw plaats laten reizen. Dat heet een ‘in-de-plaatsstelling’. U betaalt in dat geval geen annuleringskosten, maar wel € 27, - wijzigingskosten. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan contact op met onze reisadviseurs. Lees meer hierover in artikel 8.1 van de ANVR-reizigersvoorwaarden.
Wijzigingskosten+
Als u een wijziging in uw reservering wilt aanbrengen, neemt u dan contact met ons op. Wij kijken of de wijziging te realiseren is en of dit extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast brengen wij een bedrag van € 27,- aan administratiekosten in rekening. Een wijziging van de vertrekdatum of een vermindering van het aantal personen wordt beschouwd als een (deel-)annulering.
Deelnemersaantal+
Voor al onze groepsreizen geldt een minimum- en maximumaantal deelnemers. Bij elke reis vermelden we op het tabblad ‘data en prijzen’, onder het kopje ‘Groepsgrootte’ het aantal deelnemers dat nodig is om het vertrek te garanderen en de uiterlijke termijn waarop wij u dat laten weten. Slechts een enkele keer moeten wij de door u geboekte reis annuleren wegens te weinig belangstelling. De kans dat u dat overkomt, is dus klein. Wij zullen in dat geval zo snel mogelijk persoonlijk contact met u opnemen om u een aantal alternatieven aan te bieden. Als u geen alternatieve reis of vertrekdatum kiest, storten we de reeds betaalde reissom terug.
Vertrekgarantie+
Bij elke groepsreis kunt u per vertrekdatum zien of een vertrekdatum gegarandeerd is. Deze vertrekdata hebben dan hun minimumaantal deelnemers reeds bereikt, of het zijn vertrekdata waarvan wij uit ervaring weten dat ze altijd goed lopen. In het laatste geval vertrekken de reizen ook als het minimumaantal deelnemers niet gehaald wordt. In dat geval reist u in een kleiner gezelschap, en kan het voorkomen dat u reist in een mini- of midi-bus. Bij grote uitzondering kan het voorkomen dat er voor een reis met vertrekgarantie slechts enkele boekingen zijn, of dat er sprake is van omstandigheden in de regio waardoor de reis niet adequaat kan worden uitgevoerd. In dat geval zullen wij uiterlijk 30 dagen voor vertrek persoonlijk contact met u opnemen om te overleggen over een passende oplossing.
Reis- en annuleringsverzekering+
Tijdens een reis kunt u in onverwachte situaties terechtkomen, die onvoorziene en grote (financiële) gevolgen kunnen hebben. Als u onvoldoende verzekerd bent, brengt dat niet alleen risico’s mee, maar zorgt dat soms ook voor ernstige gevolgen voor de hulpverlening en vergoedingen. Daarnaast accepteert SRC Reizen geen aansprakelijkheid voor kosten die middels een afgesloten verzekering gedekt hadden kunnen worden. Daarom raden we u ten sterkste aan om een reisverzekering af te sluiten. SRC Reizen werkt samen Allianz Group. U kunt een kortlopende reisverzekering via SRC afsluiten bij uw (online) boeking. Heeft u al een reisverzekering? Dan moet u bij uw boeking de naam van uw verzekeringsmaatschappij en uw polisnummer doorgeven. Registratie van deze gegevens door SRC is verplicht vanuit het ANVR en is essentieel om in geval van nood snel en adequaat te kunnen handelen. U kunt via SRC ook een doorlopende reisverzekering afsluiten. We adviseren u om daarnaast een annuleringsverzekering af te sluiten. Wilt u meer informatie over deze onderwerpen? Neem dan contact op met onze reisadviseurs, of kijk onder 'verzekeringen'.
Betaling van de reissom+
Als u een reis boekt, dan ontvangt u binnen een dag na boeking op uw e-mailadres de factuur van uw geboekte reis en de eventuele afgesloten verzekeringen. U moet de aanbetaling (minimaal 30 procent van de totaalsom) die op de factuur staat binnen 10 dagen na de factuurdatum betalen. Het restantbedrag moet u uiterlijk zes weken voor uw vertrek aan ons overmaken. Boekt u een reis die binnen zes weken vertrekt? Dan moet u het totaalbedrag in een keer overmaken.

Let op: Het kan voorkomen dat afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit is bij voorbeeld het geval indien u een afwijkende heen en/of terugreis hebt omdat u uw SRC-groepsreis hebt verlengd of indien u een vliegticket geboekt heeft in een hogere comfort klasse (bv. comfort of business class). In dat geval betaalt u bij aanbetaling 100% van het vliegticket en 30% van de resterende reissom. Dit wordt ook vóór afsluiting van de boeking duidelijk met u gecommuniceerd en staat ook (indien van toepassing) in uw offerte vermeld. Na boeking bevestigen wij deze afwijkende voorwaarden ook nog aan u.

Op deze factuur staan uw persoonsgegevens en die van uw eventuele medereizigers. Controleer bij een vliegreis deze gegevens goed en geef eventuele onjuistheden door. Deze gegevens komen namelijk ook op het ticket te staan. Als u uw ticket heeft ontvangen, is een wijziging namelijk geen aanpassing van uw gegevens meer, maar een wijziging van de reisovereenkomst. Hieraan zijn kosten verbonden.