050 - 3 123 123
U bent hier: Home | Algemene informatie

Duurzaamheid

Hieronder vindt u meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van SRC Reizen en de volledige CO₂-compensatie door SRC per 1 januari 2018.

Duurzaam toerisme

Al ruim 30 jaar laat SRC u kennismaken met al het moois dat onze aarde te bieden heeft. We willen dat zeker nog minstens 30 jaar blijven doen! Daarom voldoen we aan de eisen op het gebied van duurzaam toerisme die aan ANVR-organisaties gesteld worden. We hebben een milieuprogramma, waarin we ons milieubeleid in de bedrijfsvoering beschrijven. Dit beleid ziet u onder andere terug in het feit dat we zoveel mogelijk ‘digitaal’ communiceren, of anders FSC-gecertificeerd papier gebruiken. Daarnaast hebben we een speciaal opgeleide milieucoördinator in dienst, en geven we tips voor duurzaam reizen aan onze reizigers, voor en tijdens hun vakantie.

Olifantvriendelijke reisorganisatie

SRC Reizen organiseert alleen excursies die uitgevoerd worden met respect voor mens, milieu en dier. Zo zult u bij ons geen olifantenritjes tegenkomen. Deze ritjes lijken misschien onschuldig maar in de praktijk blijkt dat achter de schermen de dieren niet altijd goed behandeld worden. Samen met de stichting World Animal Protection screenen wij ons aanbod op diervriendelijkheid en selecteren wij alleen integere, diervriendelijke aanbieders.

Bestrijding kinderprostitutie

SRC steunt de ANVR en ECPAT-NL actief bij de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden.

Volledige CO₂-compensatie door SRC Reizen per 1 januari 2018

Reizen is belastend voor het milieu. Daarom heeft SRC Reizen met ingang van 1 januari 2018 in een gezamenlijk initiatief met collega-touroperators en onze brancheorganisatie de ANVR, besloten de CO₂-uitstoot van alle passagiers op al onze reizen te compenseren. De ANVR legt in een korte video uit wat CO₂ is, wat het betekent voor reizen en vooral wat u er zelf aan kunt doen. Bekijk deze informatievideo over Reizen en CO₂. Om deze compensatie te realiseren is de ANVR een samenwerking aangegaan met South Pole, wereldwijde marktleider in het ontwikkelen van uitstoot reductieprojecten.

South Pole

South Pole ontwikkelt projecten die klimaatverandering tegengaan, de lokale bevolking ondersteunen en de natuur beschermen. South Pole is in 2007 als spin-off van de technische universiteit in Zürich (ETH) door vijf studenten opgericht, en er werken nu 200 klimaatexperts wereldwijd aan het ontwikkelen van projecten en aan vele andere activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels heeft South Pole meer dan 500 klimaatprojecten ontwikkeld. De meeste projecten zijn gecertificeerd met de Gold Standard en bevinden zich in ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Omdat er geen schakels zitten tussen South Pole en de ondernemers, ingenieurs en ngo’s die het project dagelijks runnen, komt zo veel mogelijk geld direct bij de projecten terecht.

Geen hogere reissom

De compensatie door SRC Reizen leidt niet tot een hogere verkoopprijs van de reizen, maar wordt bekostigd uit andere maatschappelijk verantwoorde besparingen zoals het niet meer verzenden van papieren facturen en reisbescheiden.

De hoeveelheid te compenseren CO₂-uitstoot wordt vastgesteld aan de hand van zogeheten CARMACAL berekeningen. Dit is een standaard die door de reisbranche is ontwikkeld om CO₂-uitstoot van vervoer, verblijf en vermaak te berekenen. Alle deelnemende organisaties werken met dezelfde rekenmethode.

De door de initiatiefnemers gekozen projecten waarin de CO₂-compensatie gestalte krijgt, voldoen aan de aan de 100% gold standaard. Dit keurmerk is mede ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds. Behalve dat er natuurlijk sprake moet zijn van een concrete CO₂ compensatie door een project, vereist deze standaard ook deelname van lokale partijen.

De projecten waar SRC Reizen de CO₂-compensatie gaat realiseren zijn:

Zonne-energie in Thailand (Siam Solar Energy)

Thailand is een van de grootste energieverbruikers in Zuidoost-Azië en de een-na-grootste olie-importeur in deze regio. Fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de energieopwekking in Thailand. Duurzaam opgewekte energie is dus van essentieel belang om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

De zonnepanelen van het Siam project in Thailand wekken per jaar gemiddeld 148.477 MWh groene stroom op waardoor schadelijke CO₂-uitstoot vermeden wordt. In de provincies Saraburi and Kanchanaburi in het hart van Thailand waar men voornamelijk van de landbouw leeft, zijn op tien verschillende plekken zonneparken gebouwd met een totaal vermogen van 104,7 megawatt. Omdat in dit gebied de zonne-intensiteit een van de hoogste van heel Thailand is, wordt er op een efficiënte manier veel schone elektriciteit opgewekt.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
• Het zonne-energieproject voorziet bijna 65.000 mensen in hun energiebehoefte
• Honderd nieuwe banen gecreëerd
• Jaarlijks wordt 148.477 MWh groene stroom opgewekt waardoor minder fossiele brandstof verbrand hoeft te worden
• 37 werknemers krijgen technische training
• Verbeterde lokale infrastructuur
• 80.487 ton CO₂ per jaar vermeden dankzij de zonnepanelen

Schone kookovens in Ghana (Toyola cookstove project)

In Ghana wordt per hoofd van de bevolking het meeste houtskool van heel West-Afrika gebruikt. De houtskool die wordt gebruikt om te koken draagt niet alleen bij aan de uitstoot van CO₂, maar ook aan luchtvervuiling binnenshuis. Daarnaast veroorzaakt de houtkap voor de productie van houtskool ontbossing en woestijnvorming. De snelheid waarmee de ontbossing van het regenwoud in Ghana plaatsvindt, is een van de hoogste ter wereld.

De Toyola kookovens zijn zuiniger en schoner dankzij een metalen voering, waardoor ze bijdragen aan een gezondere leefomgeving en minder houtkap. Dankzij het ondersteunen van dit project kunnen de efficiënter brandende kookovens lokaal geproduceerd en tegen een lagere prijs verkocht worden. Hierdoor hebben ook armere families de mogelijkheid om een schone kookoven aan te schaffen. Omdat de huishoudens geld besparen vanwege de verminderde uitgaven aan houtskool, verdienen ze hun geïnvesteerde geld vaak al binnen zes maanden terug. Bekijk de video om een beeld te krijgen van dit project.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
• Gemiddeld geven huishoudens 50% minder geld uit aan houtskool sinds ze de Toyola kookoven gebruiken en kunnen zo meer geld sparen
• Betere luchtkwaliteit en minder luchtwegeninfecties een oogproblemen bij vrouwen en kinderen door 80% reductie van rookontwikkeling tijdens het koken
• Meer tijd voor vrouwen voor hun eigen ontwikkeling omdat er op de schone kookovens sneller gekookt kan worden
• 300 lokale banen gecreëerd voor de productie, distributie en verkoop van de kookovens, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale economie en werkgelegenheid
• Minder ontbossing dankzij de verminderde vraag naar houtskool
• Hergebruik van metaalresten die overblijven bij bouwprojecten
• Ruim 200.000 ton CO₂-uitstoot per jaar vermeden dankzij het gebruik van de schone kookovens

Windkracht in Taiwan (Guanyin wind project)

Taiwan is bijna volledig afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstof, die voor ongeveer 98% van de energievoorziening in het land verantwoordelijk zijn. Daarom is er een grote behoefte aan schone energie die lokaal geproduceerd wordt.

Het Guanyin wind project aan de noordwestkust van Taiwan wekt op een duurzame manier schone energie op, waardoor er minder brandstoffen geïmporteerd en verbrand hoeven te worden. Het project bestaat uit 19 moderne windturbines met een totaal vermogen van 43,7 MW en levert groene stroom aan meer dan 30.000 huishoudens.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
• 142.000 MWh schone stroom per jaar
• 13 nieuwe permanente banen gecreëerd
• Bijna honderd tijdelijke banen gecreëerd tijdens de bouw van het windmolenpark
• Ondersteuning van milieuactiviteiten zoals het opruimen van stranden
• 50 kinderen profiteren van speciale schoolprojecten en er worden beurzen aan studenten uitgereikt
• Overdracht ven kennis naar de lokale bevolking
• Er hoeven minder fossiele brandstoffen te worden geïmporteerd, die meestal per tankerschip worden aangeleverd wat met de nodige risico’s gepaard gaat
• Gemiddeld 110.293 ton CO₂-uitstoot per jaar vermeden voor het vervangen van fossiele energie door schone windenergie