050 - 3 123 123
Informatie over 't coronavirus en uw SRC-reis
Reis veilig en verantwoord met 't coronaprotocol

Duurzaamheid

Hieronder vindt u meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van SRC Reizen en de volledige CO₂-compensatie door SRC per 1 januari 2018.

Duurzaam toerisme

Al ruim 30 jaar laat SRC u kennismaken met al het moois dat onze aarde te bieden heeft. We willen dat zeker nog minstens 30 jaar blijven doen! Daarom voldoen we aan de eisen op het gebied van duurzaam toerisme die aan ANVR-organisaties gesteld worden. We hebben een milieuprogramma, waarin we ons milieubeleid in de bedrijfsvoering beschrijven. Dit beleid ziet u onder andere terug in het feit dat we zo veel mogelijk ‘digitaal’ communiceren, of anders FSC-gecertificeerd papier gebruiken. Daarnaast hebben we een speciaal opgeleide milieucoördinator in dienst, en geven we tips voor duurzaam reizen aan onze reizigers, voor en tijdens hun vakantie.

Olifantvriendelijke reisorganisatie

SRC Reizen organiseert alleen excursies die uitgevoerd worden met respect voor mens, milieu en dier. Zo zult u bij ons geen olifantenritjes tegenkomen. Deze ritjes lijken misschien onschuldig maar in de praktijk blijkt dat achter de schermen de dieren niet altijd goed behandeld worden. Samen met de stichting World Animal Protection screenen wij ons aanbod op diervriendelijkheid en selecteren wij alleen integere, diervriendelijke aanbieders.

Bestrijding kinderprostitutie

SRC steunt de ANVR en ECPAT-NL actief bij de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden.

Plastic op uw vakantiebestemming

In oktober 2019 heeft SRC Reizen het ‘International Tourism Plastic Pledge’ ondertekend. Samen met meer dan 150 bedrijven uit de toeristische sector is het ons voornaamste doel om plasticvervuiling op vakantiebestemmingen te verminderen. Ook u kunt tijdens uw vakantie een bijdrage leveren door bijvoorbeeld geen plastic tasjes mee te nemen en rietjes te weigeren. Er zijn al verschillende landen waar het verboden is om wegwerpplastic mee het land of een natuurpark in te nemen. Costa Rica en Namibië zijn voorloper, maar er volgen steeds meer reisbestemmingen! Daarnaast versturen we onze brochures in speciaal folie van polymelkzuur. Dit folie is volledig biologisch afbreekbaar en kan gewoon bij het gft-afval in de groene container. U herkent dit folie aan het kiemplantlogo.

Volledige CO₂-compensatie door SRC Reizen

Reizen is belastend voor het milieu. Daarom compenseert SRC Reizen sinds 1 januari 2018, in een gezamenlijk initiatief met collega-touroperators en onze brancheorganisatie de ANVR, de CO₂-uitstoot van alle passagiers op al onze reizen. De ANVR legt in een korte video uit wat CO₂ is, wat het betekent voor reizen en vooral wat u er zelf aan kunt doen. Bekijk deze informatievideo over Reizen en CO₂. Om deze compensatie te realiseren is de ANVR een samenwerking aangegaan met South Pole, wereldwijde marktleider in het ontwikkelen van uitstoot reductieprojecten.

South Pole

South Pole ontwikkelt projecten die klimaatverandering tegengaan, de lokale bevolking ondersteunen en de natuur beschermen. South Pole is in 2007 als spin-off van de technische universiteit in Zürich (ETH) door vijf studenten opgericht, en er werken nu 200 klimaatexperts wereldwijd aan het ontwikkelen van projecten en aan vele andere activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels heeft South Pole meer dan 500 klimaatprojecten ontwikkeld. De meeste projecten zijn gecertificeerd met de Gold Standard en bevinden zich in ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Omdat er geen schakels zitten tussen South Pole en de ondernemers, ingenieurs en ngo’s die het project dagelijks runnen, komt zo veel mogelijk geld direct bij de projecten terecht.

Geen hogere reissom

De compensatie van de CO₂-uitstoot door SRC Reizen leidt niet tot een hogere verkoopprijs van de reizen, maar wordt bekostigd uit andere maatschappelijk verantwoorde besparingen zoals het niet meer verzenden van papieren facturen en reisbescheiden. De hoeveelheid te compenseren CO₂-uitstoot wordt vastgesteld aan de hand van zogeheten CARMACAL berekeningen. Dit is een standaard die door de reisbranche is ontwikkeld om CO₂-uitstoot van vervoer, verblijf en vermaak te berekenen. Alle deelnemende organisaties werken met dezelfde rekenmethode. De door de initiatiefnemers gekozen projecten waarin de CO₂-compensatie gestalte krijgt, voldoen aan de aan de 100% gold standaard. Dit keurmerk is mede ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds. Behalve dat er natuurlijk sprake moet zijn van een concrete CO₂ compensatie door een project, vereist deze standaard ook deelname van lokale partijen.

De projecten waar SRC Reizen de CO₂-compensatie gaat realiseren zijn:

Zonne-energie in Thailand (Siam Solar Energy)

Thailand is een van de grootste energieverbruikers in Zuidoost-Azië en de een-na-grootste olie-importeur in deze regio. Fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de energieopwekking in Thailand. Duurzaam opgewekte energie is dus van essentieel belang om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

De zonnepanelen van het Siam project in Thailand wekken per jaar gemiddeld 148.477 MWh groene stroom op waardoor schadelijke CO₂-uitstoot vermeden wordt. In de provincies Saraburi and Kanchanaburi in het hart van Thailand waar men voornamelijk van de landbouw leeft, zijn op tien verschillende plekken zonneparken gebouwd met een totaal vermogen van 104,7 megawatt. Omdat in dit gebied de zonne-intensiteit een van de hoogste van heel Thailand is, wordt er op een efficiënte manier veel schone elektriciteit opgewekt.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
• Het zonne-energieproject voorziet bijna 65.000 mensen in hun energiebehoefte
• Honderd nieuwe banen gecreëerd
• Jaarlijks wordt 148.477 MWh groene stroom opgewekt waardoor minder fossiele brandstof verbrand hoeft te worden
• 37 werknemers krijgen technische training
• Verbeterde lokale infrastructuur
• 80.487 ton CO₂ per jaar vermeden dankzij de zonnepanelen

Schone kookovens in Rwanda (Efficient cookstove project)

In Rwanda zijn de belangrijkste energiebron voor koken houtskool en brandhout, vooral op het platteland. Het koken gebeurt over het algemeen op thermisch inefficiënte traditionele apparaten en veroorzaakt grote hoeveelheden rook. De houtskool en brandhout die wordt gebruikt om te koken draagt niet alleen bij aan de uitstoot van CO2, maar ook aan luchtvervuiling binnenshuis. Daarnaast veroorzaakt de houtkap voor de productie van houtskool en brandhout ontbossing en woestijnvorming.

Door de verspreiding van innovatieve kooktoesteltechnologie onder de gemeenschappen in Rwanda, komt dit project het milieu ten goede evenals een gezondere leefomgeving. De kookovens zijn schoner en zuiniger waardoor ze aanzienlijke brandstofverbruik verminderen. De verbeterde kachel is ontworpen om het rendement, de veiligheid, de kosten, de stabiliteit en de sterkte van de kachel in evenwicht te brengen met een focus op het gebruik van lokaal beschikbare materialen.

Dankzij het ondersteunen van dit project kunnen de efficiënter brandende kookovens tegen een lagere prijs verkocht worden. Hierdoor hebben ook armere families de mogelijkheid om een schone kookoven aan te schaffen. Huishoudens besparen geld door minder brandstof nodig te hebben om dezelfde hoeveelheid voedsel te koken en de gezondheid wordt verbeterd door de vermindering van binnen-luchtvervuiling.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
• Gemiddeld is er 70% minder brandhout en houtskool nodig met de duurzame kookovens waardoor er meer geld gespaard kan worden
• Per jaar worden er 2.1 miljoen uren bespaard doordat er minder brandhout verzameld hoeft te worden en de kookovens sneller koken. Dit zorgt ervoor dat vrouwen meer tijd hebben voor hun eigen ontwikkeling en andere inkomsten genererende activiteiten
• Betere luchtkwaliteit en minder luchtwegeninfecties en oogproblemen bij vrouwen en kinderen door 57% reductie van rookontwikkeling tijdens het koken
• Werkgelegenheid en inkomsten voor mensen via de distributie en het onderhoud van de kachels, evenals training en het inzetten van gemeenschapsonderwijspersoneel, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale economie
• Minder ontbossing dankzij de verminderde vraag naar houtskool en een positieve impact op de biodiversiteit
• Ruim 140.000 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden dankzij het gebruik van de schone kookovens

Windkracht in Taiwan (Guanyin wind project)

Taiwan is bijna volledig afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstof, die voor ongeveer 98% van de energievoorziening in het land verantwoordelijk zijn. Daarom is er een grote behoefte aan schone energie die lokaal geproduceerd wordt.

Het Guanyin wind project aan de noordwestkust van Taiwan wekt op een duurzame manier schone energie op, waardoor er minder brandstoffen geïmporteerd en verbrand hoeven te worden. Het project bestaat uit 19 moderne windturbines met een totaal vermogen van 43,7 MW en levert groene stroom aan meer dan 30.000 huishoudens.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:
• 142.000 MWh schone stroom per jaar
• 13 nieuwe permanente banen gecreëerd
• Bijna honderd tijdelijke banen gecreëerd tijdens de bouw van het windmolenpark
• Ondersteuning van milieuactiviteiten zoals het opruimen van stranden
• 50 kinderen profiteren van speciale schoolprojecten en er worden beurzen aan studenten uitgereikt
• Overdracht ven kennis naar de lokale bevolking
• Er hoeven minder fossiele brandstoffen te worden geïmporteerd, die meestal per tankerschip worden aangeleverd wat met de nodige risico’s gepaard gaat
• Gemiddeld 110.293 ton CO₂-uitstoot per jaar vermeden voor het vervangen van fossiele energie door schone windenergie